Win32下编辑框自动追加文本并自动滚动到底部最新


Win32下编辑框自动追加文本并自动滚动到底部最新

void AppendEditText(HWND hWndEdit, LPCSTR pszFormat, ...)
{
	CHAR szText[4096] = { 0 };
	va_list vlArgs;
	va_start(vlArgs, pszFormat);
	_vsnprintf(szText, sizeof(szText) - 1, pszFormat, vlArgs);
	va_end(vlArgs);
	lstrcatA(szText, "\r\n");
	//以下两条语句为在edit中追加字符串
	SendMessageA(hWndEdit, EM_SETSEL, -2, -1);
	SendMessageA(hWndEdit, EM_REPLACESEL, (WPARAM)TRUE, (LPARAM)szText);
	//设置滚轮到末尾,这样就可以看到最新信息
	SendMessageA(hWndEdit, WM_VSCROLL, SB_BOTTOM, 0);
}
void AppendEditText(HWND hWndEdit, LPCWSTR pszFormat, ...)
{
	WCHAR szText[4096] = { 0 };
	va_list vlArgs;
	va_start(vlArgs, pszFormat);
	_vsnwprintf(szText, sizeof(szText) - 1, pszFormat, vlArgs);
	va_end(vlArgs);
	lstrcatW(szText, L"\r\n");
	//以下两条语句为在edit中追加字符串
	SendMessageW(hWndEdit, EM_SETSEL, -2, -1);
	SendMessageW(hWndEdit, EM_REPLACESEL, (WPARAM)TRUE, (LPARAM)szText);
	//设置滚轮到末尾,这样就可以看到最新信息
	SendMessageW(hWndEdit, WM_VSCROLL, SB_BOTTOM, 0);
}


×
打赏作者
最新回复 (0)
只看楼主
全部楼主
返回